Засоби художньої виразності, емоційного ставлення до змісту твору

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Засоби художньої виразності у тексті. Переносне значення слів. Багатозначні слова.

Учень/учениця: розпізнає і знаходить у тексті яскраві образні слова, вислови, вирази (епітети, порівняння, метафори без вживання терміна); пояснює з допомогою вчителя мету їх використання у тексті; знаходить слова з переносним значенням і багатозначні слова; пояснює їх у контексті; вживає у мовленні слова у переносному значенні;

Образні слова і вислови у власних висловлюваннях (переказах, творах на основі прочитаного).

використовує в розповіді, переказі яскраві, образні вислови з прочитаного тексту, у тому числі творів усної народної творчості (з пісень, казок, прислів’їв, приказок);

Емоційний настрій твору. Враження і почуття від прочитаного.

визначає загальний емоційний настрій твору (з допомогою вчителя); передає свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях;

Оцінні судження про вчинки героя.

висловлює елементарні оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних творів, їхнє ставлення до природи, краси довкілля, людей, подій, явищ з використанням оцінної лексики.

comments powered by HyperComments