Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Роль засобів художньої виразності в усній народній творчості й у творах письменників. Переносне значення слів. Настрій твору і засоби художньої виразності. Слова в тексті для зображення кольорів, форм, звуків природи. Засоби художньої виразності та настрій читача твору.

Учень/учениця: знаходить у тексті порівняння, епітети, метафори (без вживання терміну); пояснює їхнє смислове значення та роль у тексті; знаходить у тексті слова, що мають переносне значення; пояснює їхнє значення на прикладах; називає, які почуття викликають у читача використані автором засоби художньої виразності; встановлює зв’язок між засобами художньої виразності і настроєм твору; знаходить у тексті слова для зображення кольорів, форм, звуків природи; пояснює їхнє значення; висловлює думку про почуття, які викликає картина, створена за допомогою цих слів; використовує у власному мовленні (переказі, словесній картині,розповіді,) засоби художньої виразності; висловлює оцінні судження естетичного характеру про описи у художньому творі; своє враження, ставлення до прочитаного.

comments powered by HyperComments