Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
Розділ 6
Розділ 7
Розділ 8
Розділ 9
Розділ 10
Розділ 11
Розділ 12
Розділ 13
Розділ 14
Розділ 15
Розділ 16

Класифікація звуків

Голосні

Критерій

Різновид

За наголошеністю

наголошені

ненаголошені

Приголосні

Критерій

Різновид

Звуки

Як запам’ятати

Для чого мені це знати? (зв’язок із іншими розділами мовознавства)

звучність

cонорні

[$$м$$], [$$в$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$р$$], [$$р′$$], [$$й$$]

«Ми винили рай»

орфоепія (уподібнення звуків), орфографія (правопис дзвінких і глухих приголосних, правопис префіксів)

шумні

глухі: [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$к$$], [$$ф$$], [$$п$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$х$$], [$$ч$$], [$$ш$$]

«Усе це кафе, птах і чаша»

дзвінкі

решта

активний мовний орган

Губні

[$$б$$], [$$п$$], [$$в$$], [$$м$$], [$$ф$$]

«Мавпа Буф»

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф)

язикові

зубні: [$$д$$], [$$д′$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$з$$], [$$з′$$], [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$дз$$], [$$дз′$$]

«Де ти з’їси ці лини» + [$$\widehat{дз}$$]

орфографія (подовження, м’який знак)

задньоязикові

[$$ґ$$], [$$к$$], [$$х$$]

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

Глотковий

[$$г$$]

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

твердість чи м’якість

м’які

мають тверді пари: [$$д′$$], [$$т′$$], [$$з′$$], [$$с′$$], [$$ц′$$], [$$л′$$], [$$н′$$], [$$р′$$], [$$дз′$$] + [$$й$$]

«Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]». УВАГА! [$$й$$] – завжди м’який

орфоепія (м’якість і пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

тверді

не мають парних м’яких, можуть бути лише пом’якшеними (13): НЕ «Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]» + ті, які мають мякі пари (див. вище).

губні, задньоязикові, глотковий, шиплячі

інше

шиплячі

/ш/, /ч/, /ж/, / дж /

«Ще їжджу»

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (подовження)

Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі: комір, регіон, неділя, мова вокзал, забіг, лід, джміль мед, мармур, рельєф, немовля джерело, господар, в'юнець, гриб мороз, лимон, рейс, недорогий

Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді: навчатися, влітку, людина, серце, зірочка працювати, життя, хазяїн, монета, година поличка, сила, рік, струна, смужка сказати, полотно, сон, велосипед, весна сонце, мріяти, море, розмова, береза