Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
Розділ 6
Розділ 7
Розділ 8
Розділ 9
Розділ 10
Розділ 11
Розділ 12
Розділ 13
Розділ 14
Розділ 15
Розділ 16

Відокремлені члени речення

Додатки Починаються словами КРІМ, ОКРІМ, ОПРІЧ, ЗАМІСТЬ, ЗА ВИНЯТКОМ, ЗОКРЕМА, ОСОБЛИВО, НА ВІДМІНУ ВІД, НАПРИКЛАД: На світі все знайдеш, крім рідної матері.

Обставини

Відокремлюються

НЕ відокремлюються

1. Виражені дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом: Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині (М. Рильськ.).

1. Виражені дієприслівником зі значенням способу дії (як? Яким способом?) і стоять безпосередньо після присудка або в абсолютному кінці речення: Я йшов не поспішаючи.

2. Уточнюючі обставини місця, часу чи способу дії (дві обставини: перша – ширша за значенням; друга – вужча): Десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім (С. Васильч.).

2. Якщо дві обставини різні за значенням (наприклад, часу й місця) або якщо перша обставина вужча за значенням, а друга – ширша: Серед ночі над степом ані хмаринки (В. Підмог.); За темною смугою лісу десь далеко обізвався грім.