Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
Розділ 6
Розділ 7
Розділ 8
Розділ 9
Розділ 10
Розділ 11
Розділ 12
Розділ 13
Розділ 14
Розділ 15
Розділ 16

Творення прикметників за допомогою суфіксів -ов-, -ев- (-єв-)

Основа закінчується на

твердий приголосний

м’який або шиплячий приголосний

-ов-

наголос на закінченні

наголос на основі

-ов-

-ев- -єв- (після голосних)

кварцовий, палацовий, глянцевий

дощовий, ключовий, маршовий, бойовий

борщевий, яблуневий, аличевий, замшевий, магнієвий, магнолієвий

УВАГА! Деякі прикметники мають паралельні форми (значення, наголос): грошЕвий – грошовИй, діЄвий – дійовИй, життЄвий – життьовИй, лицЕвий – лицьовИй, миттЄвий – миттьовИй та ін.