Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Члени сім’ї Вік молодших членів сім’ї Числа від 1 до 20 Іграшки Продукти харчування Кольори Частини тіла Предмети одягу Тварини Пори року Назви свят Меблі у класній кімнаті

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Present Simple (to be, have) have got Наказовий спосіб дієслів, заперечна форма (команди) Don’t stand up! Іменник: множина іменників Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік, емоційний стан. Прийменник: місця, напрямку (on, in, under, by, to, at) Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні Числівник: кількісні (1—20) Сполучник: but, and

-дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів (Фокус: формування слухо-вимовних навичок учнів; інтонація: логічний наголос)

comments powered by HyperComments