3 клас

Сфера спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Особистісна

Я, моя сім'я і друзі Відпочинок і дозвілля (Поїздка на канікулах) Людина Помешкання (На кухні) Природа і навколишнє середовище (Пори року)

- представляти співрозмовників / третіх осіб; - запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; - описувати когось / щось; - запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; - повідомляти про смаки, уподобання; - виражати своє ставлення до когось / чогось; - запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення; - робити пропозицію та реагувати на неї; - запитувати з метою отримання більш детальної інформації; - визначати час; - висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо; - виражати настрій

His / Her name is … They are… Who is this boy/girl? What is his/her name? How old are you? How old is he/she? Where is he/she from? Where do you live? I live at … Street? What is his/her address? Are you from…? Is she/he from…? How are you? I am fine, thank you. Have you got…? I like… I don’t like …. She/He likes/doesn’t like it. Can you come to …? - Yes, sure. Sorry, I can’t. Can you help me? Сan I have...? Thanks. Where did you go? Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t. It’s five o’clock. It’s five twenty. In the morning/afternoon/evening In (September, …) On (Monday, …) At (5 o’clock, …) How much? How many? Thank you very much. Tea or juice?

Публічна

Свята та традиції

Освітня

Школа

Зміст розділу:

comments powered by HyperComments