Говоріння

Говоріння

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

На кінець 4-го класу учні: - роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування; - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин, види транспорту; - коментують зображене на малюнку або фото; - порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки; - висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.

На кінець 4-го класу учні: - ініціюють і закінчують діалог; - ведуть короткі діалоги етикетного та загального характеру; - розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях; - беруть участь у розмові на прості та звичні теми; - емоційно забарвлюють діалог використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.

Обсяг висловлювання — 5-6 речень.

Висловлення кожного – не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

comments powered by HyperComments