Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Населені пункти Магазини Покупки Види помешкань Умеблювання Дикі та свійські тварини Види дозвілля Спорт Улюблені дитячі герої Подорожування Подорож до англомовних країн Види транспорту Довкілля Свята Шкільний розклад

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Present Continuous, Future Simple Модальні дієслова: can Іменник: однина, множина. Прикметник: ступені порівняння. Займенники: особові, присвійні, вказівні. Артикль: означений, неозначений. Числівник: 1—100, порядкові числівники. Сполучник: than, or, because, but. Безособові речення: It’s sunny.

- вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння; - наголос у словах і реченнях; - особливості інтонації

comments powered by HyperComments