Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Члени сім’ї, вік старших членів сім’ї Числа до 100 Людина Опис зовнішності Предмети одягу Розпорядок дня Щоденні обов’язки Дії в минулому Дім, квартира Моя кімната Захоплення Спортивні розваги Хобі Екскурсії Здорова їжа Посуд Свята Навчальні предмети Класна кімната

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: to be в Past, Past Simple Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок. Прикметник: якісні, відносні. Прийменник: ммісця, напрямку, часу (before, after , up, down, over, across). Артикль: означений, неозначений. Числівник: кількісні (1-100). Сполучник: but, and,or. Питальні слова: what, who, where,when, why, how. Займенник: some, any, much, many, a lot of.

Вимова вивчених слів та коротких речень, достатня для розуміння (Фокус: інтонація: наголос у словах; логічний наголос та мелодія у реченнях)

comments powered by HyperComments