3 клас

Сфера спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Особистісна

Я, моя сім’я, друзі Людина Мій день Помешкання Відпочинок і дозвілля Їжа Природа і навколишнє середовище

- представляти співрозмовників/ третіх осіб; - запрошувати інформацію про співрозмовника / співрозмовницю; - запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; - повідомляти про смаки, уподобання; - виражати своє ставлення до когось / чогось; - робити пропозицію та реагувати на неї; - повідомляти про когось / щось; - запитувати з метою отримання більш детальної інформації; - визначати час/ проміжки часу; - давати поради; - висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо; - виражати настрій у відповідних мовленнєвих ситуаціях

What city/street/do you live in? What floor do you live on? Do you …? Does he/she …? Is this your…? Whose …..is this? What colour are they? Is your family large or small? Is your … tall or short? He/She went to bed at 10 o’clock. When did you go…? Have you got a…? Yes, I have. I’ve got a … No, I haven’t When do you have….? I watch TV every day. How many ? How much…? It is one ten. It is five fifteen. What …? Who …? Where …? When …? Why …? How…?

Публічна

Свята та традиції

Освітня

Школа (розклад, навчальні предмети; класна кімната)

Зміст розділу:

comments powered by HyperComments