Філологічний спосіб

Цей спосіб застосовується у першу чергу. Він полягає у з’ясуванні значення окремих слів, словосполучень. “Золоте правило тлумачення”: будь-яке слово, словосполучення, формулювання, необхідно тлумачити так, як воно застосовується та тлумачиться у повсякденному житті та літературі. Наприклад, стаття 3 Конституції України передбачає: людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека, визнаються в Україні найвищими соціальними цінностями. У цьому випадку поняття людина вживається у повсякденному розумінні.

Водночас, в окремих випадках, формулювання, які вживаються у нормативно-правових актах, відрізняються від повсякденного розуміння. В такому разі перевага (пріоритет) має надаватися формулюванням, що вжиті у нормах права. Для прикладу, у повсякденні “молодою сім’єю” вважаються особи віком 25-30 років. Однак з точки зору законодавства, “молода сім'я” – це особи, які не досягли 35 років. Отже, саме це визначення має використовуватись при вирішенні юридичних питань щодо такої сім’ї.