Судовий захист прав людини

Право на мирні зібраннязакріплене ст. 11 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод (далі – Європейська конвенція, ЄКПЛ), яка визначає «Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів». Поняття «мирні зібрання» дуже широке і охоплює як закриті (приватні) зібрання (наприклад, у помешканні), так і публічні процесії, демонстрації, мітинги, марші, збори в громадських місцях тощо.

Трапляються випадки, коли учасники акцій протесту стають жертвами агресивних дій контрдемонстрантів(противників демонстрації), яких в народі ще називають «тітушками». А поліція часто залишається осторонь і не втручається у конфлікт. Так не повинно бути, адже як відомо, на державу покладено два типи обов’язків: негативні та позитивні. Негативні обов’язки: органи державної влади зобов’язані утримуватись від свавільного втручання у права, гарантовані статтею 11 Конвенції. Позитивні обов’язки: коли люди збираються мирно, щоб висловити свою громадянську позицію, держава має забезпечити ефективне здійснення цього права.