Системний спосіб

Його існування випливає із ознаки права - системності (за якою правові норми пов'язані між собою зв'язками і право є складним явищем). Коли виникають правовідносини, в абсолютній більшості випадків, вони не регулюються якоюсь однією правовою нормою. Щоб вирішити правову ситуацію, необхідно використати декілька (а часто, багато) правових норм.

Наприклад у Кримінальному Кодексі (КК) України є поняття «розбій»(ст.187 КК), вона передбачає напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством чи погрозою насильством. Водночас, у статті 262 КК України йдеться про «розбій з метою викрадення вогнепальної зброї”. У цій статті не дається визначення поняття “розбій”. Тому його зміст слід з'ясовувати шляхом системного тлумачення норм КК України - відповідно, слід використовувати визначення, яке передбачене статтею 187 КК України. Також існують випадки застосування у межах одних правовідносин інших нормативно-правових актів. У тому ж КК України часто використовуються такі поняття як неоподаткований мінімум доходів громадян. Для розуміння змісту цього поняття в межах кримінального права, необхідно дослідити положення інших законодавчих актів, в цьому випадку Закон України про Державний бюджет на відповідний рік.

Інший цікавий приклад: в окремих випадках є спеціальні норми, які встановлюють виняток відносно загального правила. Наприклад, існує договір перевезення. Загальні правила щодо нього встановлюються в Цивільному Кодексі (ЦК) України. Але, якщо відносини стосовно перевезення існують між юридичними особами, і питання стосуються строків позовної давності, то оскільки ці строки різні в ЦК України та Господарському Кодексі (ГК) України, слід використовувати спеціальну норму, яка міститься у ГК України.