Тлумачення правових норм. Способи тлумачення

Тлумачення – це з'ясування та роз’яснення змісту правової норми.

Необхідність тлумачення зумовлена такими причинами:

  1. Неодмінною ознакою мови є багатозначність. Кожне слово чи словосполучення може мати різне значення і вже в силу цього факту, безумовно, є потреба з'ясовувати зміст слова в межах конкретного речення (це, до речі, стосується не лише права);

  2. У праві використовується багато оціночних понять. Наприклад, у кримінальному кодексі хуліганство вважається таким лише за наявності ознак “особливої зухвалості” чи “виняткового цинізму”, такі поняття вимагають уточнення.

Існує велика кількість способів і прийомів тлумачення правових норм.

Загалом, виділяють чотири способи тлумачення, які, в свою чергу, поділяються на прийоми.

Способи тлумачення правових норм:

  1. Філологічний (мовний);

  2. Логічний спосіб;

  3. Системний;

  4. Цільовий.