World 2030
Search…
Взаємозв’язок між Цілями Сталого Розвитку та їх реальність
Будівництво та запуск заводів, створення нових робочих місць – це, перш за все, внесок у досягнення Цілі 8. Гідна праця та економічне зростання. Коли ж економічне зростання стабільне та справедливе, воно забезпечує належний рівень здоров'я та благополуччя людей. Адже в них є доступ до гідної праці, харчування (внесок у досягнення Цілі 2. Подолання голоду), житла (Ціль 1. Подолання бідності), медичного обслуговування (Ціль 3. Міцне здоров’я) та освіти (Ціль 4. Якісна освіта). Це, у свою чергу, сприяє підвищенню продуктивності та прибутковості (Ціль 1).
alt text
Зверніть увагу, економічне зростання впливає на здоров'я населення на різних етапах. Забезпечення гідної праці та базового доходу дозволяє швидко досягти успіхів у сфері здоров'я. Адже люди, які отримують вищі зарплати, одразу можуть дозволити собі більш якісні медичні послуги. Збільшення національного багатства зазвичай призводить до довготривалого покращення в сфері здоров'я. Адже тоді держава може збільшити витрати на покращення якості медицини.
Зв’язки між Цілями можна простежити й у зворотному напрямку. Так, здорове населення — це передумова економічного зростання. Водночас, занадто інтенсивне економічне зростання може призвести до погіршення екологічної ситуації. А отже, і погіршення, здоров’я населення. Хоча, у добре розвинених державах використовуються інноваційні технології (Ціль 11). Часто це дозволяє уникнути негативного впливу на екологію.
Про що цей урок?
Це запитання прямо стосується прогресу у досягненні Цілі 16. Мир та справедливість. Одне із завдань до Цілі – завдання 16.1 – звучить так. «Значне скорочення поширення всіх форм насильства та зменшення показників смертності». Один з показників до цього завдання – показник 16.1.2 – визначено як «частка людей, які відчувають себе в безпеці коли вони йдуть одні в своєму районі».
Як бачите, Цілі Сталого Розвитку – не щось далеке та абстрактне. Це глобальний план розвитку, який безпосередньо пов’язаний із реальним життям та існуючими проблемами.
Copy link