World 2030
Search…
Проблема насильства проти дітей
Усі діти мають право жити в безпеці, ходити до школи та навчатися. Проте не всі діти мають доступ до школи, змогу безпечно дістатися до школи, навчатися в безпеці в школі чи почуватися частиною шкільної спільноти. Ці проблеми виникають через низку факторів: надто часто стать, інвалідність або приналежність до певної меншини впливають на можливість дитини ходити до школи. У деяких випадках географічне розташування, безпека на дорозі, насильство або конфлікт у громаді заважають дитині дістатися школи. В інших випадках діти стикаються з дискримінацією , булінгом/цькуванням або фізичними покараннями в школі чи поблизу неї. Такі порушення прав дитини можуть завдати тривалої фізичної та психологічної шкоди, наслідки якої можуть відчуватися і в зрілому віці. Відсутність у дітей можливості навчатися в безпеці спричиняє негативні соціальні й економічні наслідки, впливає на родини та спільноти загалом. Небезпечне середовище в школі часто є наслідком соціальних і гендерних норм та стереотипів. Воно посилюється нерівним розподілом влади в суспільстві. Тому безпечне середовище для навчання необхідне, щоб захистити кожну дитину від булінгу/цькування, тілесних покарань, словесного або сексуального залякування та зловживання, торкання без згоди на це, сексуального примусу, посягання та зґвалтування, а також іншої ганебної поведінки. Необхідно зазначити, що зазнати насильства можна як у фізичному житті, так і онлайн.
Загалом, у світі близько 130 мільйонів (дещо більше ніж одна третина) учнів віком від 13 до 15 років стають жертвами булінгу/цькування. Учні, які потерпають від булінгу/цькування, мають гіршу успішність у математиці та читанні порівняно з дітьми, які не стикаються з такими негативними практиками. Випадки насильства трапляються не лише на території школи, а й на шляху до неї. Лише упродовж 2016 року були зафіксовані або підтверджені близько 500 нападів або погроз нападів на школи у 18 країнах чи територіях, що потерпають від конфліктів.
Зв'язок набору уроків із із міжнародними документами?
Цілі Сталого Розвитку (Sustainable Development Goals): У 2015 році всі 193 держави-члени ООН затвердили 17 Цілей сталого розвитку.
Глобальні цілі № 4 і 16 прямо підтверджують прагнення країн забезпечити право дитини на навчання та безпеку.
Глобальна ціль 4 (Якісна освіта) закликає створити для всіх безпечні, інклюзивні та ефективні умови навчання, де відсутні будь-які прояви насильства.
Глобальна ціль 16 (Мир та справедливість) закликає припинити насильство, експлуатацію, торгівлю людьми та всі форми насильства щодо дітей та катування дітей.
Конвенція ООН про права дитини (Convention on the Rights of the Child): Створення безпечних умов для навчання не є проявом особливої лояльності до дітей, тому що навчання в безпеці є правом дитини. Усі держави-учасниці Конвенції погодились працювати над виконанням вимог Конвенції.
Стаття 12 (право дітей на вільне висловлення власної думки та поглядів, а дорослі мають слухати та приділяти належну увагу думкам дітей).
Стаття 19 (свобода дітей від будь-яких форм насильства)
Стаття 28 (право дітей на освіту)
Copy link