World 2030
Search…
Глобальні цілі
Цілі розвитку тисячоліття (2000-2015)
«Декларація тисячоліття» ООН, прийнята у 2000 році 189-ма країнами на Саміті тисячоліття ООН, визначила всеосяжні межі цінностей, принципів і ключових чинників розвитку за трьома основними мандатами Організації Об’єднаних Націй: мир і безпека, розвиток і права людини. Дорожня карта зі втілення «Декларації тисячоліття» запропонувала набір із восьми універсальних цілей з конкретними термінами і кількісними показниками, спрямованими на ліквідацію основних перешкод на шляху до гідного життя будь-якої людини в будь-якому суспільстві: викорінення голоду та крайньої бідності, забезпечення доступу до освіти, забезпечення ґендерної рівності, скорочення материнської та дитячої смертності, зменшення масштабів ВІЛ/СНІДу та інших захворювань, забезпечення екологічної стійкості та гармонізація зовнішньої допомоги для країн, що розвиваються. Період 2000–2015 років було визначено як термін реалізації восьми Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), відповідно до встановлених показників. Весь світ працював над досягненням цілей, і звіт за 15 років показав, що вдалося досягти певних позитивних результатів:
 • скорочення бідності з 1,7 мільярда людей до 836 мільйонів
 • наполовину (зі 100 до 57 мільйонів) скоротилась кількість дітей, які не отримують початкової освіти
 • на 13% скоротилось безробіття серед жінок
 • майже наполовину скоротилась дитяча смертність
 • на 40% скоротилась материнська смертність
Цілі сталого розвитку (2015-2030) Станом на 2015 рік, у світі залишалося багато глобальних проблем, зокрема:800 мільйонів людей знаходяться за межею бідності36 активних збройних конфліктів40% людей у 41 країні страждає від дефіциту води200 мільйонів людей не мають роботина кожному квадратному кілометрі океану – 13 000 предметів сміття. Тому, у вересні 2015 року, під час 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, відбувся Саміт ООН з прийняття Порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Ця подія стала кульмінацією довгого та інтенсивного процесу консультацій, який, з 2012 року, об’єднав національні уряди, установи системи ООН та широке коло представників громадянського суспільства. Підсумковий документ «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 25 вересня 2015 року на відкритті Саміту ООН. Документ містить преамбулу, декларацію, 17 Цілей сталого розвитку та 169 завдань, засоби для реалізації та глобального партнерства, а також межі для подальшої діяльності та огляду ходу реалізації. ЦСР відображають масштаб та спрямування нового порядку денного, а також враховують незавершені питання Цілей розвитку тисячоліття. ЦСР є всеохоплюючими та неподільними, вони враховують три аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний та екологічний.
Ось повні назви цілей:
 • Ціль 1. Подолати бідність у всіх її проявах та всюди
 • Ціль 2. Подолати голод, поліпшити харчування й розвивати сільське господарство
 • Ціль 3. Забезпечити здоровий спосіб життя та сприяти благополуччю всіх
 • Ціль 4. Забезпечити доступ до якісної освіти та до можливостей для навчання протягом життя
 • Ціль 5. Забезпечити рівні права та можливості для всіх жінок та дівчат
 • Ціль 6. Раціонально використовувати водні ресурси
 • Ціль 7. Використовувати недорогі, надійні, стійкі й сучасні джерела енергії
 • Ціль 8. Сприяти сталому економічному зростанню, повній зайнятості та гідній праці для всіх
 • Ціль 9. Створити стійку інфраструктуру, сприяти індустріалізації та інноваціям
 • Ціль 10. Скоротити нерівності всередині країн і між ними
 • Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними та стійкими
 • Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання й виробництва
 • Ціль 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та його наслідками.
 • Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, моря і морські ресурси
 • Ціль 15: Зберігати екосистеми суші, ліси, біорізноманіття, боротися з опустелюванням і деградацією земель
 • Ціль 16: Сприяти миру та забезпечувати доступ до правосуддя для всіх
 • Ціль 17: Посилювати глобальне партнерство в інтересах сталого розвитку
ЦСР встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. До кожного завдання розроблені індикатори, які дозволять моніторити прогрес у досягненні відповідного завдання та цілі. Наприклад:
 • Ціль 4. Якісна освіта
  • Завдання: 4.6. Щоб до 2030 року всі молоді люди та значна кількість дорослого населення, як чоловіків, так і жінок, вміли писати, читати та рахувати.
  • Індикатор 4.6.1 Частка населення, яка досягла щонайменше встановленого рівня функціональної грамотності та математичної грамотності.
17 Цілей, що спрямовані на досягнення трьох ключових результатів
 1. 1.
  Покінчити з крайньою бідністю;
 2. 2.
  Побороти нерівність у всьому світі;
 3. 3.
  Захистити планету (виявляти до неї повагу шляхом вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату. Забезпечення того, щоб ніхто не був забутий).
Copy link