World 2030
Search…
Організація Об’єднаних Націй

Матеріали для вчителя:

Про що цей урок? Цей урок створено, щоб учні дізналися більше про сталий розвиток, Глобальні цілі ООН, права дитини та Конвенцію ООН з прав дитини. А також — змогли долучитися до роботи над досягненням цілей шляхом розробки власного проекту та участі в конкурсі проектів. Мета уроку — допомогти учням зрозуміти, як пов’язані між собою різні міжнародні договори та документи. Зокрема, Цілі сталого розвитку та Конвенція ООН про права дитини. Цей урок, за необхідності, можна адаптувати до ваших потреб та умов.

Організація Об’єднаних Націй

Трагічний досвід Другої Світової Війни показав, що лише узгоджені дії дозволяють подолати спільного ворога. Тому, у 1945 році в м. Сан-Франциско (США) було створено міжнародну Організацію Об’єднаних Націй (ООН). Цілями її діяльності, серед іншого, є: підтримка міжнародного миру та безпеки, забезпечення міжнародного співробітництва у сфері розв’язання міжнародних проблем.
У зв'язку з повноваженнями, наданими Статутом ООН, і її унікальним міжнародним характером, Організація може приймати рішення з питань, що стоять перед людством у 21-м столітті. Наприклад, мир і безпека, зміна клімату, сталий розвиток, права людини, роззброєння, тероризм, гуманітарні та надзвичайні ситуації, ґендерна рівність, управління, виробництво продовольства і багато іншого. ООН — це платформа, на якій представники кожної країни можуть висловити свої погляди в Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, Економічній і Соціальній Раді, інших органах і комітетах. Надаючи сприяння в налагодженні діалогу між державами-членами і в проведенні переговорів, Організація стає механізмом, за допомогою якого уряди різних країн знаходять точки дотику і спільно вирішують проблеми.
Сьогодні до складу ООН входить 193 країни-члени, зокрема, Україна. Більше того, наша держава була однією з перших серед 51 держави, що підписали Статут ООН. Від того часу країна неухильно дотримується цілей і принципів Статуту, робить значний внесок у підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, економічного й соціального розвитку, захисту прав людини, а також зміцнення міжнародного права. До системи ООН в Україні входять 18 фондів, програм та спеціалізованих установ, акредитованих в Україні. Очікувані результати їхньої діяльності відповідають проблемам національного розвитку й спрямовані на досягнення глобальних Цілей Сталого Розвитку.

Сталий розвиток

Одне з найпростіших і водночас найбільш повних визначень сталого розвитку — це розвиток, що відповідає потребам нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти їхні власні потреби. Іншими словами, сталий розвиток означає не лише гідне й безпечне життя для нинішнього покоління, а й створення таких ж умов для покоління наступного. Сталий розвиток передбачає узгодження зусиль зі створення інклюзивного, стійкого й життєздатного майбутнього для людей і планети. А також, узгодження трьох основних елементів — економічного зростання, соціальної інтеграції та охорони навколишнього середовища.