World 2030
Search…
Безпечні і дружні до дитини школи в Україні
Безпечне і дружнє до дитини навчальне середовище — необхідна умова успішного навчання, соціалізації і самореалізації дитини.
З серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України, за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, на основі концептуальної записки «Безпечні школи в Україні», у якій запропоновано компоненти програмного підходу до створення безпечних шкіл (http://autta.org.ua/ua/materials/Shkilni-umovy/), почало пілотування концепції «Безпечна школа» у пілотних закладах Донецької та Луганської області згідно концепції «Безпечної і дружньої до дитини школи». ЮНІСЕФ підтримує впровадження відповідного проекту у 14 пілотних навчальних закладах Донецької та Луганської області.

Модель Безпечної школи складається з 4 стандартів, а саме:

Стандарт 1. Захисне та сприятливе для здоров'я і навчання фізичне середовище»
Стандарт 2. Комфортне психосоціальне середовище;
Стандарт 3. Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і життєво важливих компетентностей;
Стандарт 4. Ефективне шкільне управління, партнерство і участь.
Створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом удосконалення навчального закладу, що має чотири етапи:
  • Експрес-оцінка навчального закладу , результатом якої є профіль конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників».
  • Детальний аналіз і планування змін — для визначення сильних та слабких сторін шкільної політики, розробки плану дій для покращення ситуації, а також залучення вчителів, батьків, учнів та громади до процесу вдосконалення навчального закладу.
  • Забезпечення ресурсами для навчання, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.
  • Впровадження, моніторинг і оцінка заходів щодо вдосконалення школи
Проект «Безпечна і дружня до дитини школа» охоплює більшість ключових елементів реформи «Нова українська школа», але основна увага фокусується на створенні безпечного і комфортного навчального середовища. (цей абзац в синій рамці)