Говоріння

Говоріння

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

На кінець 4-го класу учні повинні вміти: - роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування; - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин, види транспорту; - коментують зображене на малюнку або фото; - порівнюють осіб, предмети відносно певної ознаки; - висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.

На кінець 4-го класу учні повинні вміти: - ведуть короткі діалоги етикетного та загального характеру; - розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування; - розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях; - беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань; - емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.

Обсяг висловлювання – 6-8 речень.

Висловлювання кожного-не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

comments powered by HyperComments