Читання

Читання

На кінець 4-го класу учні повинні вміти: - читають уголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг 250-350 друкованих знаків.

comments powered by HyperComments