Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Населені пункти (місто, село, довкілля) Види помешкань Умеблювання Вільний час Види дозвілля Спорт Улюблені дитячі герої Магазини (назви) Опис природи Погода Види транспорту Свята Шкільні події

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово Future Simple, to be going to Умовний спосіб: I’d like … Артикль: означений, неозначений. Прикметник: ступені порівняння. Числівник: 1—100, порядкові числівники. Прислівник: утворення. Сполучник: then, or. Безособові речення: It’s sunny.

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння. Наголос у словах і реченнях. Особливості інтонації та мелодії англійських речень

comments powered by HyperComments