Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Члени родини Числа 1—10 Іграшки Кольори Розмір Дії Тварини Свята Шкільне приладдя

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Іменник: множина іменників Дієслово: to be, have got; can Наказовий спосіб дієслів (команди) Stand up! Прикметники, що вказують на розмір колір; емоційний стан людини Займенник: вказівні (this), особові (I, we, you, they), присвійні (my, your, his, her) Числівник: кількісний (1—10)

Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів (Фокус: звуки: - наближені до звуків української мови; - відрізняються за суттєвими ознаками; - не мають аналогів в українській мові)

comments powered by HyperComments