Аудіювання

Аудіювання

На кінець 3-го класу учні: - реагують на прості запитання, дають короткі прості відповіді; - розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні; - розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією; - розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; (обсяг прослуханого в запису тексту – від 2 до 3 хвилин).

comments powered by HyperComments