Загальні прийоми розв’язування задач

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Загальні прийоми розв’язування задач Аналіз задачі. Допоміжна модель задачі: рисунок, короткий запис, схема. Розв’язання задачі. Розв’язок. Відповідь на запитання задачі.

Учень/учениця: виконує аналіз змісту задачі – виділяє умову й запитання, числові дані й шукане, про кого або про що йдеться в умові задачі, ситуацію, яка описується; визначає слова-ознаки окремих відношень; моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схем, рисунків; обґрунтовує усно дію, за допомогою якої розв’язується проста задача; здійснює аналітичні міркування пошуку розв’язання складеної задачі; складає схему міркування пошуку розв’язання складеної задачі («дерево» міркувань); виділяє у складеній задачі прості, визначає порядок їх розв’язування; складає усно план розв’язування задачі; записує розв’язання задачі арифметичними діями з поясненням, виразом; записує повну відповідь на запитання задачі; складає усно задачі за рисунком, схемою, виразом.

comments powered by HyperComments