Корисні копалини. Ґрунти

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні). Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Значення корисних копалин для людини. Ґрунт. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту. Значення і охорона ґрунтів.

Учень/учениця: має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту; наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин; класифікує корисні копалини за видами; називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості; наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті; розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин; пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту; досліджує наявність повітря і води у ґрунті; пояснює, чому не можна спалювати стерню; застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.

Практичні роботи 1. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин. 2. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

comments powered by HyperComments