Природа материків і океанів

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Населення Землі. Умови життя на Землі. Материки і океани. Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів. Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.

Учень/учениця: має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їхні столиці; показує на фізичній карті світу та називає океани й материки; позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронним ресурсом); знає особливості природи океанів і материків; порівнює природу материків; встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів і материків та особливостями їхньої природи; усвідомлює необхідність охорони природних багатств материків та океанів.

Практичні роботи 1. Читання карти світу. 2. Позначення на контурній карті назв материків і океанів. Або (за вибором учителя): Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів.

comments powered by HyperComments