Природа України

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Україна на карті світу. Карта України. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Корисні копалини України. Водойми України, їхнє використання та значення. Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). Рівнинні та гірські річки. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона природних багатств водойм. Ґрунти України. Охорона ґрунтів. Природні зони України. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори. Карпати і Кримські гори.

Учень/учениця: має уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм; знає розташування України на карті; правила збереження природи в рідному краї; розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини; показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони; називає рослини і тварин різних природних зон України; використовує географічну карту України й рідного краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Практичні роботи Позначення на контурній карті столиці та міст України; основних форм земної поверхні; водойм України. Або (за вибором учителя): Подорож Україною з використанням електронних ресурсів.

comments powered by HyperComments