Вода

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Вода в природі. Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Як людина використовує властивості води? Охорона водойм.

Учень/учениця: має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; роль води у природі та її значення для людини; називає три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води; розуміє значення існування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженість запасів прісної води на нашій планеті; досліджує властивості води та рідин; застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні речовини, властивості води та рідин; дотримується правил економного використання прісної води.

Практичні роботи 1. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. 2. Порівняння властивостей води та інших рідин.

comments powered by HyperComments