Ератосфен

«Батьком географії» заслужено називають Ератосфена. Він першим назвав науку про Землю «географією», обчислив коло Землі, визначив її розміри, виділив п ’ять зон – жарку, дві помірні й дві холодні – та описав їхні межі. Ератосфен склав карту світу, розширивши його межі від Греції до островів Цейлон та Ісландія.

Рисунок 2.1.3. Світ за Ератосфеном

На карті світу Птолемей застосував градусну сітку. Птолемеївська геоцентрична система світу, а також математична теорія руху планет навколо нерухомої Землі, була актуальною до 1543 року, коли польський астроном Микола Коперник запропонував альтернативну, геліоцентричну систему. Тобто ця теорія панувала 1500 років.

Табл. 2.3.1: Мандрiвки середньовiччя

Вiкiнги (IX-XV ст.)

Марко Поло (1254-1324 рр.)

  • Вiдкрили та заселили Iсландiю.

  • Досягли берегiв Ґренландiї та Пiвнiчної Америки.

  • Склали описання Бiлого моря та Скандинавського пiвострова.

  • Склали оповiдання про мiста та князiв Київськiй Русi.

  • Провiв 17 рокiв, мандруючи країнамi Сходу, вивчав Китай, збирав вiдомостi про Iндiю та Китай.

  • Пiсля повернення до Європи записав свої враження, якi ввiйшли в iсторiю як «Книга Марка Поло».