Інформація

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Інформація Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу «Інформатика». Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова. Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації. Пристрої для роботи з інформацією. Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Учень/учениця: має уявлення про інформацію; розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію; для чого вивчають інформатику; розрізняє приватну та публічну інформацію; наводить приклади видів інформації за способом сприймання; властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах; називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики; дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики; використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

comments powered by HyperComments

Last updated