Текст

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Учень/учениця: має уявлення про особливості роботи в середовищах для читання та змінювання текстів; розуміє призначення віртуальних бібліотек та текстових редакторів; орієнтується в середовищі для читання навчальної та художньої літератури; уміє здійснювати переміщення по тексту; виділяти фрагменти тексту; змінювати шрифт тексту: розмір, колір, накреслення символів; доповнювати текстовий документ графічними зображеннями; використовує основні команди редагування: “копіювати, вирізати, вставити, видалити”; орієнтується у простій таблиці, доданій у текст; уміє доповнити таблицю текстом чи зображенням; шукає в текстах інформацію з хибними твердженнями та доводить істину; використовує у своєму мовленні слова текстовий документ, змінити шрифт, копіювати, вирізати, вставити, видалити, таблиця.

comments powered by HyperComments