Алгоритми і виконавці

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Алгоритми і виконавці План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності. Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах. Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

Учень/учениця: має уявлення про алгоритми та виконавців алгоритмів; виконує прості алгоритми та складає алгоритми за прикладом; складає план дій, що приводить до заданої мети; складає алгоритми для виконавців до певної ситуації у середовищах програмування для дітей; розуміє запис алгоритмів у вигляді блоків; визначає правильний порядок подання команд виконавцю у знайомому алгоритмі; знаходить пропущену команду в знайомій послідовності; оцінює прості висловлювання як істинні чи хибні; розрізняє завідомо хибні фрази; називає протилежні за змістом твердження; формулює речення з логічним слідуванням; розуміє складові частини об’єктів, представлених у вигляді простих схем, графів; будує висловлювання з використанням зв'язок «не», «і», «або», «складається з»; використовує у своєму мовленні слова план дій, алгоритм, істинне, хибне, схема.

comments powered by HyperComments

Last updated