2 клас

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань;

 • самостійно добирати необхідне навчальне приладдя і підтримувати порядок на робочому місці;

 • орієнтуватися в тривалості праці; виконувати роботу певної тривалості;

 • додержуватись певної послідовності виконання роботи під керівництвом учителя (з чого почну, що зроблю потім, чим закінчу);

 • користуватися підрядковими примітками і словником, дидактичним і роздавальним матеріалом, лінійкою і трикутником;

 • своєчасно готуватися до уроку;

 • переключатися з одного виду роботи на інший;

 • дбайливо ставитися до своїх і чужих речей;

 • співпрацювати у парі, групі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • зосереджено слухати вчителя й товаришів, говорити не поспішаючи, чітко, вільно в процесі діалогічного і монологічного мовлення;

 • виділяти під час читання та слухання важливі за змістом слова; нове, незрозуміле;

 • відтворювати послідовність подій і відображених у тексті дій, явищ,

  з допомогою вчителя ставити запитання до окремих речень, уривків;

 • виконувати творчі завдання (доповнення, перетворення).

Загальнопізнавальні вміння:

 • виділяти в предметах ознаки та якості, розрізняючи їх за значущістю (головні, постійно притаманні об’єкту, і другорядні, які за певних обставин можуть з’являтися, а за інших — зникати);

 • встановлювати тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами;

 • визначати з допомогою вчителя найістотніші ознаки у виконуваній роботі;

 • встановлювати логічну послідовність викладу подій;

 • застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну і часову послідовність);

 • виконувати логічне групування об’єктів (за родовими і видовими ознаками, вилучати «зайве» серед чотирьох-п’яти однорідних об’єктів);

 • виконувати творчі завдання в контексті навчальних завдань і проектів.

Контрольно-оцінні вміння:

 • перевіряти результати праці, своєї і товариша, за орієнтирами, даними вчителем (алгоритмічні приписи, словничок, зіставлення зі зразком тощо).

comments powered by HyperComments

Last updated