Людина та інформація

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Людина та інформація Роль інформації в житті людини. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео. Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

Учень/учениця: має уявлення про роль інформації в житті людини; про різноманіття дій з інформацією; називає види інформації за способом подання; розуміє, що інформацію можна шукати, передавати, перетворювати, використовувати; знає, що одну і ту ж інформацію можна представити різними способами; уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове - в графічне, числове - в текстове тощо); створити папку та документи в ній; називає 3-5 пристроїв для роботи з текстом, звуком, відео; використовує у своєму мовленні слова: текстова, графічна, звукова інформація, документ, меню.

comments powered by HyperComments

Last updated