1 клас

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладати його в належному порядку;

 • включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватись єдиних вимог до оформлення письмових завдань;

 • практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою;

 • дотримуватися правильної постави під час читання і письма;

 • співпрацювати в парі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

 • зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

 • запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

 • з повагою звертатися до вчителя, учнів.

Загальні вміння:

 • виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо;

 • знаходити у двох об’єктів однакові, схожі і різні зовнішні ознаки;

 • зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

 • робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання;

 • виконувати завдання за зразком і аналогією.

Контрольно-оцінні вміння:

 • знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і орієнтирами вчителя;

 • оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).

comments powered by HyperComments

Last updated