Текст

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі. Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем. Абзаци, посилання, заголовки, зміст. Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів. Списки. Послідовні списки у текстах. Таблиці. Доповнення готових таблиць. Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

Учень/учениця: має уявлення про різноманіття електронних книг та бібліотек; володіє початковими навичками пошуку в бібліотеках за автором/авторкою, назвою; має уявлення про гармонійне розміщення об’єктів на аркуші текстового документу; знає призначення заголовків, абзаців, посилань; орієнтується у змісті текстового документу; вміє самостійно створити текст з 3-4 речень по 20 символів у кожному реченні; поєднувати текст, зображення, схеми на аркуші текстового документа; розташовувати текст лінійно, у вигляді списку, дотримуючись закономірності, даної в прикладі; доповнювати таблиці даними, знайомих з інших предметів; створювати на основі текстів таблиці та схеми (з готовим шаблоном таблиці чи схеми); використовує у своєму мовленні слова: текстовий редактор, мітка, список, коментар.

comments powered by HyperComments

Last updated