Інформація

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Інформація Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації. Пристрої введення та виведення інформації. Зберігання інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації. Складові комп’ютера. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Учень/учениця: має уявлення про те, що людина може здійснювати різні дії з інформацією; перетворює інформацію: текстової та числової форми в графічну у вигляді схем, діаграм за допомогою поданих учителем/учителькою шаблонів; називає спосіб подання інформації; наводить приклади інформації, поданої різними способами; має уявлення про передавання, зберігання, кодування інформації; про носії інформації; називає 3-5 пристрої для передавання інформації; розрізняє та наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації (3-5); описує способи та наводить приклади кодування і декодування інформації; розуміє, що інформацію можна зберігати, опрацьовувати та передавати на великі відстані в закодованому вигляді; використовує у своєму мовленні слова передавання, зберігання, кодування, декодування інформації, носії інформації, джерело, приймач інформації, пристрої введення, пристрої виведення.

comments powered by HyperComments

Last updated