Вступ

Що таке глосарій?

Інтерактивний посібник з навчальними відео та інформацією з дистанційного курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» задля швидкого доступу до важливої та корисної інформації.

Зручність та адаптивність

Посібник адаптує сторінки під будь-який гаджет. Також є можливість змінювати розмір кеглю та режими перегляду (денний, нічний, сепія).

Коментарі

На кожній сторінці посібника є можливість публікувати коментарі зворотного зв'язку, брати участь у обговоренні та конструктивній дискусії, ділитися власним практичним досвідом у реалізації продемонстрованих методик.

Індексація в Google

На кожну сторінку посібника можна потрапити із запиту Google. Також з кожної сторінки за посиланням можна потрапити у повну версію онлайн-курсу.
Міністерство освіти й науки України – центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
EdEra – студія онлайн-освіти, що створює онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес. Мета діяльності – зробити освіту в Україні якісною, доступною та наявною в глобальному освітньому контексті.
ГС «Освіторія» – неприбуткова громадська спілка, яка допомагає змінювати і розвивати освіту в Україні. Створює інноваційні школи і програми, допомагає вчителям навчатись та надає доступ до якісної освіти малозабезпеченим дітям.
НВК «Новопечерська школа» – сучасна українська школа з глобальним мисленням і українським серцем. Створена в 2014 році як пілот для подальшої реформи усієї системи середньої освіти в Україні. Провідні українські педагоги і консультанти Канадського бюро міжнародної освіти (СВІЕ) розробили в Новопечерській школі унікальну педагогічну програму, поєднавши українські національні стандарти з найкращими світовими методиками. І тепер наші вчителі є експертами і допомагають Міністерству освіти і науки впроваджувати інноваційні методики в інших українських школах.
ВФ «Крок за кроком» – всеукраїнська благодійна організація, місія якої сприяти втіленню освітніх реформ із реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
ЦПД «Рівновага» – центр психологічної допомоги дітям з труднощами в навчанні.
Київський палац дітей та юнацтва – державний позашкільний навчальний заклад. Навчання проводиться за 200 напрямками. Навчання проводиться на різних рівнях — від початкового ознайомлення до професійної підготовки.
ЛМГО «Центр освітньої політики» – центр ставить собі за мету сприяти розвиткові в Україні системи освіти, яка створює рівні можливості та умови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховує покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися впродовж життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.
Last modified 4yr ago