Інтеграція

Інтеграція

Інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більше систем. Результатом є утворення нової.

При реалізації завдань інтегрованого навчання в новій українській школі, інтеграція розглядається не як механічне об’єднання окремих питань з різних навчальних предметів, а як їх органічне взаємопроникнення. Воно дає якісно новий результат, нове системне й цілісне утворення – формування цілісної картини світу.

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу

Last updated