Наскрізні вміння

Наскрізні вміння

Новим законом про освіту та державним стандартом початкової освіти разом із фокусом на 10 ключових компетентностях передбачено розвиток наскрізних вмінь. Вони є спільними для всіх компетентностей.
Наскрізні вміння
 1. 1.
  читання з розумінням;
 2. 2.
  уміння висловлювати власну думку усно й письмово;
 3. 3.
  критичне та системне мислення;
 4. 4.
  здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 5. 5.
  творчість;
 6. 6.
  ініціативність;
 7. 7.
  вміння конструктивно керувати емоціями;
 8. 8.
  вміння оцінювати ризики та приймати рішення;
 9. 9.
  вміння розв'язувати проблеми;
 10. 10.
  здатність співпрацювати з іншими людьми.

Інструменти розвитку окремих наскрізних умінь

Інтегрований розвиток наскрізних умінь

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.