Наскрізні вміння

Наскрізні вміння

Новим законом про освіту та державним стандартом початкової освіти разом із фокусом на 10 ключових компетентностях передбачено розвиток наскрізних вмінь. Вони є спільними для всіх компетентностей.

Наскрізні вміння

  1. читання з розумінням;

  2. уміння висловлювати власну думку усно й письмово;

  3. критичне та системне мислення;

  4. здатність логічно обґрунтовувати позицію;

  5. творчість;

  6. ініціативність;

  7. вміння конструктивно керувати емоціями;

  8. вміння оцінювати ризики та приймати рішення;

  9. вміння розв'язувати проблеми;

  10. здатність співпрацювати з іншими людьми.

Інструменти розвитку окремих наскрізних умінь

Інтегрований розвиток наскрізних умінь

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу