Тематичне навчання

Тематичне навчання

Тематичне навчання – це навчання на основі інтеграції змісту навчального матеріалу з різних навчальних дисциплін навколо однієї теми.

В Україні впроваджуються різні моделі тематичного навчання в початковій школі. За цими моделями тема вивчається впродовж:

  • дня – тематичний день;

  • тижня – тематичний тиждень;

  • декілька тижнів – тематичний блок.

Інтегроване навчання за тематичними тижнями

За такою моделлю учні вивчають навчальний матеріал, об’єднаний тематично, впродовж одного тижня. Акцент робиться на інтеграції навчальних дисциплін на змістовому, операційно-діяльнісному та ціннісно-смисловому рівнях. Учитель самостійно визначає зміст та послідовність вивчення тем, характер і рівень інтеграції навчального матеріалу з різних навчальних дисциплін.

Як обрати теми днів в межах тематичного тижня?

Варіант 1. Вивчаємо запити учнів або ставимо власні запитання. Варіант 2. Визначаємо обсяг навчального матеріалу на основі Карти знань до ключового поняття теми. Варіант 3. Визначаємо теми дня відповідно до структури навчально-пізнавальної діяльності.

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу

Last updated