Навчання грамоти

У першому класі діти вивчають українську мову. Мета початкового курсу мовно-літературної освіти — розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, а також формування ключових компетентностей: комунікативної та читацької.

Завдання першого класу – навчити учнів бути успішними читачами та письменниками на початковому рівні. Читачами, тому що діти мають навчитися читати цілими словами в індивідуальному темпі. Письменниками, тому що учні вчаться письмово занотовувати свої думки та почуття.

Сучасні діти живуть в інформаційному суспільстві й на них сильно впливають медіа-продукти. Більшість першокласників уже активно користуються комп’ютерами та різноманітними ґаджетами. Дорослі намагаються контролювати «прогулянки» дітей Інтернетом. І мріють, що колись вони зможуть вільно й безпечно ним користуватися. Отже, формування медіаграмотності учнів — одне з важливих шкільних завдань. Тому типові освіті програми містять розділ «Досліджуємо медіа».

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» Типової освітньої програми передбачає ознайомлення школярів з основами медіаграмотності. Діти формують уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа. Вони вчаться інтерпретувати, аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, фотографія) та створювати прості медіапродукти.

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу

Last updated