Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти та форму державної атестації.

Відкрити документ

Державний стандарт є основою для розроблення закладами загальної середньої освіти освітніх програм. Документ містить два варіанти базового навчального плану — для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і з навчанням мовою відповідного корінного народу чи національної меншини. Ці варіанти — рівнозначні.

Стандарт, відповідно до нового Закону «Про освіту», визначає обов'язкові результати на завершення кожного циклу навчання в початковій школі. Ці результати – досяжні, їх можна виміряти. Вони, власне, є основою для створення інструментів оцінювання навчальних досягнень школярів. Очевидно, у початковій школі такі інструменти мусять бути м’якими й мати переважно формувальний характер. Вони мають мотивувати учнів до пізнання, до поступу, а не лякати їх помилками.

Стандарт прямо вказує, що учні можуть досягати визначених результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня освіти. Державна підсумкова атестація застосовується лише для моніторингу якості освіти й не може впливати на подальшу освітню траєкторію здобувачів початкової освіти.

Основні принципи Державного стандарту початкової освіти

Стандарт початкової освіти ґрунтується на новій філософії, в основі якої утвердження людської гідності. Працюючи над формулюванням мети, цілей та обов’язкових результатів кожної освітньої галузі, творці Стандарту зокрема дбали про те, щоб відобразити важливі гуманістичні принципи, без яких не відбудуться зміни у наших навчальних закладах.

Основні принципи

  • Визнання талановитості кожної дитини

  • Визнання цінності дитинства

  • Радість пізнання

  • Розвиток вільної особистості

  • Формування здорового способу життя й створення безпечних умов у школі

  • Формування морально-етичних цінностей

Циклічність навчання і цільові групи Державного стандарту початкової освіти

Стандарт початкової освіти окреслює обов’язкові результати навчання не після кожного року навчання (першого, другого, третього чи четвертого класу), а за циклами – першим і другим. Перший цикл охоплює перший-другий клас, другий включає 3-4 клас. Такий поділ на цикли відповідає психофізіологічним особливостям учнів початкової школи. Вони розвиваються стрибкоподібно, і, відповідно, потребують інших підходів. Цей стрибкоподібний розвиток дитини врахований у циклічній структурі формулювання обов’язкових результатів.

Важливо, щоб читачами Державного стандарту початкової освіти стали всі учасники освітнього процесу. Автори Стандарту сподіваються, що вчителі звертатимуть увагу учнів на зрозумілі для них ціннісні компоненти обов’язкових результатів. Наприклад, уже згадуваний обов’язковий результат про важливість «не списувати» чи «висловлювати свою позицію» та «уважно слухати».

Стандарт передбачає, що, завдяки доступному формулюванню обов’язкових результатів, де замість звичних тем із програми окреслюються вміння дитини, батьки зможуть стежити за їх розвитком та бачитимуть вияв цих умінь удома, у конкретних життєвих ситуаціях.

Головними читачами Стандарту є педагоги, адже вони керуватимуться ним у своїй щоденній практиці. Вчителі, які прагнуть створювати власні авторські програми, робитимуть це на основі Стандарту. Ті ж вчителі, які планують тільки модифікувати чинні програми, наблизивши їх до потреб свого класу, теж використовуватимуть Стандарт. Адже без нього і його діяльнісного виміру, існує загроза, що освітній процес і далі відбуватиметься на основі засвоєння тем, а не розвитку конкретних умінь. А для керівників та засновників навчальних закладів Стандарт початкової освіти – пряма вказівка до створення належного навчального довкілля, так як воно сприятиме ефективному досягненню обов’язкових результатів навчання.

Зміст нового державного стандарту є важливою передумовою для зміни навчальних програм і навчальних методів. Він надає свободу вчителям та не обмежує творчість і креативність, тому закликаємо вас активно його використовувати та не боятися експериментувати, адже реальні зміни починаються з кожного з нас.

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу

Last updated