Нова українська школа

Нова українська школа

Основна мета реформи загальної середньої освіти – перейти від школи тільки знань, здебільшого теоретичних, до школи компетентностей 21 століття. На відміну від знаннєвої школи, компетентнісна має дати дитині не лише знання, а й сучасні вміння та навички. А також — цінності, які допоможуть формувати ставлення у різних ситуаціях.

Школа буде поділена на три основні етапи – початкова школа (4 роки), базова школа (5 років) та трирічна старша профільна школа. Кожен етап матиме по два цикли, яким притаманні особливості методик навчання та освітнього середовища відповідно до вікових особливостей дітей.

Одним із ключових елементів нової школи є педагогіка партнерства. Вона заснована на стосунках взаємоповаги між учителем, учнем та його батьками.

Нова українська школа передбачає, що впродовж отримання повної загальної середньої освіти, учень має оволодіти ключовими компетентностями. Серед них є такі, що вже певною мірою формує сучасна школа, до прикладу володіння державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях.

Більше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.

Перейти до курсу

Last updated