Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Члени сім’ї, вік школяра Числа до 10 Частини тіла Іграшки Предмети домашнього вжитку Кольори Тварини Назви свят Школа Мій клас Предмети шкільного вжитку

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple Наказовий спосіб дієслів (команди). Mодальні дієслова can\ cannot may\ may not Іменник: множина іменників Прикметник: якісні, відносні, що вказують на колір, величину, емоційний стан. Прийменник: місця, на напрямку (on, in, under, to). Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні. Числівник: кількісні (1-10). Сполучник: and. Вигуки: Oh! Ah! Wow! OK!

Вимова вивчених слів та фраз, достатня для розуміння. (Фокус: звуки: - наближені до звуків української мови; - з високим рівнем інтерференції; - не мають аналогів в українській мові)

comments powered by HyperComments