Читання

Читання

На кінець 3-го класу учні повинні вміти: - читають уголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - розуміють основний зміст різнопланових текстів; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг – 200-250 друкованих знаків.

comments powered by HyperComments