Говоріння

Говоріння

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

На кінець 3-го класу учні повинні вміти: - описують місце (помешкання, класна кімната), явище (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети щоденного вжитку, тварини), продукуючи прості речення та фрази; - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування; - коментують свої дії та дії інших людей; - висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.

На кінець 3-го класу учні повинні вміти: - підтримують елементарне спілкування в межах мікродіалогів етикетного та загального характеру; - розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування; - розігрують короткі сценки, виступаючи в певних ролях; - беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань; - використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення; - емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.

Обсяг усного повідомлення-5-6 речень.

Висловлення кожного – не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

comments powered by HyperComments