Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонетична компетенція

Члени сім’ї, вік молодших членів сім’ї Числа до 20 Кольори Частини тіла Професії Щоденні справи Іграшки Предмети одягу Тварини Пори року Овочi Фрукти Місяці Дні тижня Назви свят Транспорт Шкільне приладдя Предмети в класній кімнаті

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Present Simple, Present Continuous. Модальні дієслова can, may, must. Артикль: означений, неозначений. Наказовий спосіб дієслів (команди) з використанням лексики з теми. Іменник: множина іменників. Прикметник: якісні, відносні, що вказують на колір, величину, емоційний стан. Прийменник: місця, на напрямку (on, in, under, to, between, behind, in front of). Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні. Числівник: кількісні (1—20). Сполучник: but, and, or. Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

Вимова вивчених слів та коротких речень, достатня для розуміння (Фокус: формування слухо-вимовних навичок учнів; інтонація: логічний наголос, мелодія у коротких реченнях: повідомленнях, запитаннях, наказах)

comments powered by HyperComments